Członkostwo

Warunkiem przyjęcia do Zrzeszenia jest znajomość języka polskiego i ukończenie studiów prawniczych. Jeżeli są Państwo zainteresowani przystąpieniem do Zrzeszenia Polskojęzycznych Prawników, prosimy o wydrukowanie dostępnej tutaj deklaracji członkowskiej i przesłanie jej po wypełnieniu na adres
Zrzeszenia.