Zrzeszenie Polskojęzycznych Prawników (VPJ e.V.) zostało założone w roku 1999, jest sądownie zarejstrowanym stowarzyszeniem i korzysta z charakteru tzw. „wyższej użyteczności”. Członkowie są przeważnie adwokatami względnie pracują jako specjaliści w gospodarce lub dzialach prawnych.
W kontaktach zewnętrznych jako organizacja zaangażowani jestesmy w szereg projektów i spraw w polsko-niemieckim oraz europejskim
obrocie prawnym. Nasze działania wyrażają się poprzez aktywną prezencję jak również poprzez rozmowy, negocjacje, interwencje lub współpracę z instytucjami państwowymi, konsulatami, uniwersytetami i korporacjami adwokackimi obu krajów zarówno w celu wyjaśniania zagadnień prawnych, poprawy stanu istniejącego prawa oraz jego efektywnego stosowania. Ponadto jako organizacja pomagamy w nawiązaniu kontaktów z doświadczonymi prawnikami spośród naszych członków. Wielu z nich specjalizuje się w określonych obszarach zagadnień prawnych.
Dla naszych członków stanowimy platformę wymiany doświadczeń, co w pierwszej linii służyć ma podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu zawodowemu. Oferujemy także pomoc dla wkraczających w życie zawodowe młodych prawników.
Zrzeszenie organizuje coroczne seminaria poświęcone aktualnym polsko-niemieckim kwestiom prawnym oraz problematyce rozwoju prawa. Zapraszamy do uczestnictwa w tych seminariach i wygłaszania referatów osobistości ze środowisk prawniczych. Zrzeszenie wspiera także publikacje, przyczyniające się do wyjaśnienia problemów prawnych.

Deklaration .doc
Bescheid des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit .pdf
Zdjęcia z seminarium 2013
Zdjęcia z seminarium 2012
- Präsentation .ppt oder . pdf
Zdjęcia z seminarium 2011
Zdjęcia z seminarium w Berlinie 2009